Mazda 3 2003
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5. .
1.1.5.1.
1.1.5.2.
1.1.5.3.
1.1.6. , , ,
1.1.7.
1.1.8.
1.1.9. ( )
1.1.10. ,
1.1.11.
1.1.12.
1.2.
1.3.
1.4. ,
1.5.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
 
1-1-5-3-khladagent-sistemy-kondicionirovaniya-vozdukha.html

1.1.5.3.

HFC-134a (R-134a) , . .
. HFC-134a (R-134), Mazda, . , .

«
1.1.5.2.
»
1.1.6. , , ,

>