Mazda 3 2003
1.
2.
2.1. L8, LF L3
2.2.
2.3. 1
2.4. 2
2.4.1.
2.4.1.1.
2.4.1.2.
2.5. 3
2.6. Z6
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
 
2-4-1-1-proverka-chastoty-vrashheniya-kholostogo-khoda.html

2.4.1.1.

.
.
3000 1, .
.
.
, (WDS: PID 1) , WDS .

«
2.4.1.
»
2.4.1.2.

>