Mazda 3 2003
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.6.1. -
7.6.2.
7.6.3.
7.6.4.
7.6.5.
7.6.6.
7.6.7.
7.6.8.
7.6.9.
7.6.10.
7.6.11.
7.6.12.
7.6.13.
7.6.14.
7.7.
8.
 
7-6-3-proverka-perednego-dinamika-verkhnikh-zvukovykh-chastot.html

7.6.3.

.
, .
: 3,2 .
1,5 , .


, .


«
7.6.2.
»
7.6.4.

>