Mazda 3 2003
1.
2.
2.1. L8, LF L3
2.1.1.
2.1.2.
2.1.2.1.
2.1.2.2.
2.1.2.3.
2.1.2.4.
2.1.2.5. (OCV)
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.2.
2.3. 1
2.4. 2
2.5. 3
2.6. Z6
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
 
2-1-2-4-konstrukciya-mekhanizma-izmeneniya-faz-gazoraspredeleniya.html

2.1.2.4.

. 2.36. : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7


- , , , , , , . , , . , , (. 2.36).

«
2.1.2.3.
»
2.1.2.5. (OCV)

>