Mazda 3 2003
1.
2.
2.1. L8, LF L3
2.2.
2.3. 1
2.4. 2
2.5. 3
2.6. Z6
2.6.1.
2.6.2.
2.6.2.1.
2.6.3.
2.6.4.
2.6.5.
2.6.6.
2.6.7.
2.6.8.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
 
2-6-2-1-regulirovka-teplovykh-zazorov-v-mekhanizme-privoda-klapanov.html

2.6.2.1.

.
.
().
.
.
.
.
.

. 2.237. : 1


, 2.237.


(M101,25, 25 ) , 2.238, .


, ( ).


, , ( ) (. 2.240).


, 2.241.

( ).

(M101,25) , ., , , 2.242, (. 2.243).
.
23 , 2.245.
.
.
.
.
, : + (0.3 ).
( ): 0.270.33 .


, 1 (. 2.246).
, 1 .


, 2.247, 1 7 .


23 , 2.248.
: 11,314,2 ͷ.


, (. 2.249).
, .
.
: 660,8 ͷ.
(M101,25), .
, , .
.


, 2.250.
.
: 3. 05.0 ͷ.
.
.
.
.
.
().

«
2.6.2.
»
2.6.3.

>