Mazda 3 2003
1.
2.
2.1. L8, LF L3
2.2.
2.3. 1
2.4. 2
2.5. 3
2.6. Z6
2.6.1.
2.6.2.
2.6.2.1.
2.6.3.
2.6.4.
2.6.5.
2.6.6.
2.6.7.
2.6.8.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
 
2-6-2-proverka-teplovykh-zazorov-v-mekhanizme-privoda-klapanov.html

2.6.2.
.
.
().
.
.
.
.
.
, 1 .


, .
( ): 0,270,33 .

.

360 , 4 .
B (. . 2.236).
, .
( ): 0,270,33 .
.
.
.
.
().

«
2.6.1.3.
»
2.6.2.1.

>