Mazda 3 2003
1.
2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.2.1.
3.1.2.2.
3.1.2.3.
3.1.2.4.
3.1.2.5.
3.1.2.6.
3.1.2.7. ,
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
5.
6.
7.
8.
 
3-1-2-7-snyatie-proverka-i-ustanovka-scepleniya.html

3.1.2.7. ,

.
.
.
.
.

. 3.11. : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8


, , .


(. 3.12).

, .

, .

, .

.


, 3.13.

.


, (. 3.14).
: 0,6 .


, , 3.15.
: 0,5 .
.


, (. 3.16).
: 0,6 .
, .
.


(. 3.17).
: 0,3 .
, .


(. 3.18).
: 0,7 .
, .


, (. 3.19).
, .

.

, .
, .


(. 3.20).
: 0,2 .
, .

.
. .

, .

.
.


, 3.21.
: 108115 ͷ.
, .


(3.22).
.
.


, (. 3.23).
: 18,625,5 ͷ.
.
.
, .
.
.

.

.
.

«
3.1.2.6.
»
3.2.

>