Mazda 3 2003
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.3.1. (SRS)
5.3.2. ,
5.3.2.1.
5.3.2.2.
5.3.2.3.
5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.
5.4.
6.
7.
8.
 
5-3-2-3-ustanovka.html

5.3.2.3.

.
.
.


(. 5.14).


(. 5.15).
A.
B.
C.

.

, .

«
5.3.2.2.
»
5.3.3.

>