Mazda 3 2003
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.1.
7.2.
7.2.1.
7.2.2.
7.2.2.1.
7.2.2.2.
7.2.2.3.
7.2.2.4.
7.2.3.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
8.
 
7-2-2-2-proverka-sily-toka-na-vyvodakh-generatora.html

7.2.2.2.

, .
, .
.
.
.
.
20002500 -1,
. 20 13,5 .
:
1000 1 075 ;
2000 1 098 .
:
;
;
.
, . , .

«
7.2.2.1.
»
7.2.2.3.

>