Mazda 3 2003
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3. ()
3.3.4.
3.4.
3.5.
4.
5.
6.
7.
8.
 
3-3-2-konstrukciya-i-rabota-mekhanizma-transmissii.html

3.3.2.

. 3.73. : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 24; 7 ; 8 34


(. 3.73) , , , . . , , ( ) .

.
.
, .

3/4.
.
.

.
.
, .

2/4.
.
.

.
.
, ( l, HOLD)

.
.

.
/ / , .

.

«
3.3.1.
»
3.3.3. ()

>