Mazda 3 2003
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.1.
7.2.
7.2.1.
7.2.1.1.
7.2.1.2.
7.2.1.3.
7.2.1.4.
7.2.1.5.
7.2.1.6.
7.2.1.7.
7.2.1.8.
7.2.1.9.
7.2.2.
7.2.3.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
8.
 
7-2-1-1-proverka-stepeni-zaryazhennosti-batarei.html

7.2.1.1.

, , .

, .
, .
.
, .
: 1,221,29 ( 20 C).

«
7.2.1.
»
7.2.1.2.

>