Mazda 3 2003
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.4.1.
7.4.1.1. C
7.4.1.2.
7.4.1.3.
7.4.2.
7.4.3.
7.4.4.
7.4.5.
7.4.6.
7.4.7.
7.4.8.
7.4.9.
7.4.10.
7.4.11.
7.4.12.
7.4.13.
7.4.14.
7.4.15.
7.4.16.
7.4.17.
7.5.
7.6.
7.7.
8.
 
7-4-1-3-funkciya-pauzy-mezhdu-khodami-shhetok-stekloochistitelya.html

7.4.1.3.

, , . .
.
INT, , , .
, (DSC) HU/CM, :
a) 0 /:
11,6 ;
4,2 ;
b) 30 / :
9,6 ;
1,1 .

«
7.4.1.2.
»
7.4.2.

>