Mazda 3 2003
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.1.
8.2.
8.2.1.
8.2.2.
8.2.3.
8.2.4.
8.2.5.
8.2.6.
8.2.7.
8.2.8.
8.2.9.
8.2.10.
8.2.11.
8.2.12.
8.2.13.
8.2.14.
8.2.15.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
 
8-2-2-regulirovka-polozheniya-kapota.html

8.2.2.

.
.
.


(. 8.8).


() , 8.9.
: 2,54,5 .


, (. 8.10).


, () , 8.11, .
:
a 3,06,0 ;
b 3,06,0 .

«
8.2.1.
»
8.2.3.

>