Mazda 3 2003
1.
1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.1.2.
1.2.1.3. ( )
1.2.1.4.
1.2.1.5.
1.2.1.6. ,
1.2.1.7. (- )
1.2.1.8.
1.2.1.9.
1.2.1.10.
1.2.1.11.
1.2.1.12. ISOFIX
1.2.2. SRS
1.3.
1.4. ,
1.5.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
 
1-2-1-3-remni-bezopasnosti-krome-centralnogo-remnya-bezopasnosti-na-zadnem-sideni.html

1.2.1.3. ( )

.
1. .

. 1.129. : 1 p; 2


2. - (. 1.129).
3. .


4. ( ). , (. 1.130).

«
1.2.1.2.
»
1.2.1.4.

>