Mazda 3 2003
1.
1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.1.2.
1.2.1.3. ( )
1.2.1.4.
1.2.1.5.
1.2.1.6. ,
1.2.1.7. (- )
1.2.1.8.
1.2.1.9.
1.2.1.10.
1.2.1.11.
1.2.1.12. ISOFIX
1.2.2. SRS
1.3.
1.4. ,
1.5.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
 
1-2-1-remni-bezopasnosti.html

1.2.1.
- . - . , . . . - .
, .
. - , , , . . , , .
.
. . . - . , , - , , , . . : . , . , , .
( ) .
.
, , , . : .

«
1.2.
»
1.2.1.1.

>