Mazda 3 2003
1.
1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.1.2.
1.2.1.3. ( )
1.2.1.4.
1.2.1.5.
1.2.1.6. ,
1.2.1.7. (- )
1.2.1.8.
1.2.1.9.
1.2.1.10.
1.2.1.11.
1.2.1.12. ISOFIX
1.2.2. SRS
1.3.
1.4. ,
1.5.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
 
1-2-1-6-pirotekhnicheskie-prednatyazhiteli-i-ogranichiteli-nagruzki-remnejj-bezopasnosti-ustanovlennykh.html

1.2.1.6. ,

, , . ( ) . . - , . , , , .
, ON (), .

. . Mazda.

( ) . , , , . , . - . , . , . - , .

«
1.2.1.5.
»
1.2.1.7. (- )

>