Mazda 3 2003
1.
1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2. SRS
1.2.2.1.
1.2.2.2.
1.2.2.3.
1.2.2.4.
1.2.2.5.
1.2.2.6.
1.2.2.7.
1.2.2.8. /
1.2.2.9.
1.3.
1.4. ,
1.5.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
 
1-2-2-6-usloviya-srabatyvaniya-podushek-bezopasnosti.html

1.2.2.6.

.
.
22 /.
, .
.
, 60- .
.
, , .
. , , .
. , , , .
. , , , .
, .
.
. , .
. , .
, ( ) . , , , .
, , .
. , , , .
. , , .
. , , , .
. , , , .
, , .
.
. , .

«
1.2.2.5.
»
1.2.2.7.

>