Mazda 3 2003
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4. (-)
1.3.4.1. /
1.3.4.2.
1.3.4.3.
1.3.4.4.
1.3.4.5. -
1.3.5. (TCS)
1.3.6. (DSC)
1.3.7.
1.3.8. -
1.4. ,
1.5.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
 
1-3-4-2-ustanovka-znacheniya-stabiliziruemojj-skorosti.html

1.3.4.2.

1. -, ON/OFF.
2. ( 30 /).
SET/COAST , . .
. , , , . .

SET , 2 ON/OFF. .

«
1.3.4.1. /
»
1.3.4.3.

>