Mazda 3 2003
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4. (-)
1.3.4.1. /
1.3.4.2.
1.3.4.3.
1.3.4.4.
1.3.4.5. -
1.3.5. (TCS)
1.3.6. (DSC)
1.3.7.
1.3.8. -
1.4. ,
1.5.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
 
1-3-4-4-snizhenie-stabiliziruemojj-skorosti.html

1.3.4.4.

SET/COAST. . .
, ON/OFF, - , RES/ACCEL , . 30 /. 30 /, 30 / RES/ACCEL

«
1.3.4.3.
»
1.3.4.5. -

>