Mazda 3 2003
1.
2.
2.1. L8, LF L3
2.2.
2.2.1. L8 LF
2.2.2. /
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8. (L3)
2.2.9. (L3)
2.2.10.
2.2.11. (OCV) (L3)
2.2.12. (OCV)(L3)
2.2.13. (OCV)(L3)
2.2.14.
2.2.15.
2.2.16. ()
2.2.17. ()
2.2.18.
2.2.19.
2.3. 1
2.4. 2
2.5. 3
2.6. Z6
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
 
2-2-19-sborka-privoda-mekhanizma-gazoraspredeleniya.html

2.2.19.

.
.


.
.


, (. 2.190).
.


, 2.191.
1.
.
, , 2.193.
.
: 6975 ͷ.
.
.
, .


, 2.194.

10 .
C, , (L3 ).

:
A: 2,03,0 ;
B: 1,52,5 .


, 2.195.
, 2.191.


M6x1,0 (. 2.196).
1.


.
96104 ͷ.
8793.
M6x1,0.
.
.
.
, .
.
: 20 ͷ.


, 2.198.

10 .
: 4,06,0 .

.


, 2.199.
: 8,012,0 ͷ.

«
2.2.18.3.
»
2.3. 1

>