Mazda 3 2003
1.
2.
2.1. L8, LF L3
2.2.
2.2.1. L8 LF
2.2.2. /
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8. (L3)
2.2.9. (L3)
2.2.10.
2.2.11. (OCV) (L3)
2.2.12. (OCV)(L3)
2.2.13. (OCV)(L3)
2.2.14.
2.2.15.
2.2.16. ()
2.2.17. ()
2.2.18.
2.2.19.
2.3. 1
2.4. 2
2.5. 3
2.6. Z6
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
 
2-2-8-proverka-ispolnitelnogo-mekhanizma-izmeneniya-faz-gazoraspredeleniya-l3.html

2.2.8. (L3)

.

.
.
.
.
.
(. ).


, (. 2.99).
, . . , . , , , . .
(. ).
.
.

. 2.100. : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6


(. 2.100).
.
.

«
2.2.7.5. 1
»
2.2.9. (L3)

>