Mazda 3 2003
1.
2.
2.1. L8, LF L3
2.2.
2.3. 1
2.4. 2
2.5. 3
2.5.1.
2.5.2.
2.5.2.1. ()
2.5.2.2. ()
2.5.2.3. (IAC)
2.5.2.4. (VAD)
2.5.2.5. (VIS)
2.5.2.6. (VTCS)
2.5.2.7.
2.5.2.8.
2.5.2.9.
2.5.2.10.
2.5.2.11. (CAN)
2.5.2.12.
2.5.3.
2.6. Z6
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
 
2-5-2-6-sistema-upravleniya-peremeshivaniya-vozdukha-na-vpuske-vtcs.html

2.5.2.6. (VTCS)

VTCS , . CH CO .
PCM VTCS, , :
3750 1;
1500 1 , 2000 1 3000 1 2629 %, 2500 1 ;
63 C.
PCM VTCS 0,2 .

«
2.5.2.5. (VIS)
»
2.5.2.7.

>