Mazda 3 2003
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.3.1. (SRS)
5.3.2. ,
5.3.3.
5.3.4.
5.3.4.1.
5.3.4.2.
5.3.4.3.
5.3.5.
5.4.
6.
7.
8.
 
5-3-4-2-proverka-nakonechnika-rulevojj-tyagi.html

5.3.4.2.

. .
. .
.


, (. 5.28).
: 0,42,7 อท.
: 3,425,5 .
,

«
5.3.4.1.
»
5.3.4.3.

>