Mazda 3 2003
1.
2.
2.1. L8, LF L3
2.2.
2.2.1. L8 LF
2.2.2. /
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8. (L3)
2.2.9. (L3)
2.2.10.
2.2.10.1.
2.2.10.2.
2.2.10.3.
2.2.10.4.
2.2.10.5.
2.2.10.6.
2.2.10.7.
2.2.10.8. 3 3
2.2.10.9.
2.2.10.10.
2.2.11. (OCV) (L3)
2.2.12. (OCV)(L3)
2.2.13. (OCV)(L3)
2.2.14.
2.2.15.
2.2.16. ()
2.2.17. ()
2.2.18.
2.2.19.
2.3. 1
2.4. 2
2.5. 3
2.6. Z6
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
 
2-2-10-9-ustanovka-krepezhnogo-bolta-shkiva-kolenchatogo-vala.html

2.2.10.9.


(. . 2.86).

. 2.113. : 1


M6x1,0 (. 2.113).
1.

. 2.104. : 1


(. . 2.104).
:
96104 ͷ;
8793
M6x1,0.
.
.
1. , .
1822 ͷ.

«
2.2.10.8. 3 3
»
2.2.10.10.

>