Mazda 3 2003
1.
2.
2.1. L8, LF L3
2.2.
2.2.1. L8 LF
2.2.2. /
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8. (L3)
2.2.9. (L3)
2.2.10.
2.2.11. (OCV) (L3)
2.2.12. (OCV)(L3)
2.2.13. (OCV)(L3)
2.2.14.
2.2.15.
2.2.16. ()
2.2.16.1.
2.2.16.2.
2.2.16.3.
2.2.16.4.
2.2.16.5. (L3 c )
2.2.17. ()
2.2.18.
2.2.19.
2.3. 1
2.4. 2
2.5. 3
2.6. Z6
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
 
2-2-16-5-sborka-balansirovochnogo-bloka-l3-c-mekhanizmom-izmeneniya-faz-gazoraspredeleniya.html

2.2.16.5. (L3 c )

, , .

, .

.
.


, (. 2.177).


, , , 2.178.


, 2.179, , .
, , , , .

: 10, 30, 100, 190, 210, 280 .

: 0,0050,101 .
( 50), , .
.
, .

«
2.2.16.4.
»
2.2.17. ()

>