Mazda 3 2003
1.
2.
2.1. L8, LF L3
2.2.
2.2.1. L8 LF
2.2.2. /
2.2.3.
2.2.4.
2.2.4.1.
2.2.4.2.
2.2.4.3.
2.2.4.4.
2.2.4.5.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8. (L3)
2.2.9. (L3)
2.2.10.
2.2.11. (OCV) (L3)
2.2.12. (OCV)(L3)
2.2.13. (OCV)(L3)
2.2.14.
2.2.15.
2.2.16. ()
2.2.17. ()
2.2.18.
2.2.19.
2.3. 1
2.4. 2
2.5. 3
2.6. Z6
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
 
2-2-4-5-regulirovka-teplovykh-zazorov-v-mekhanizme-privoda-klapanov.html

2.2.4.5.

.
.
.
.
.
(OCV).
.
. , .
.
.

. 2.78. : 1


(. 2.78).
.

. 2.79. : 1


(. 2.79).


(. 2.80).
1.
.
) , .
) , () .


) (M6 1,0 2535 ) , (. 2.81).


, () (. 2.82).

. 2.83. : 1


(. 2.83).


(. 2.84).

. , . .

.
.
, , :
= + .
0,25 ;
0,30 .
( ):
0,220,28 (0.250.03 );
0,270,33 (0.300.03 ).
, 1 .


(. 2.85):
5,09,0 ͷ;
14,017,0 ͷ.
(. . 2.83).

. , .(. 2.86).
(M61,0, 2535 ) , .
1.
, () (. . 2.82).
6975 ͷ.
.
.
. , , (. . 2.80).
- .
, 10 ͷ.
, 1822 ͷ.
, 12 ͷ.
.
.
.
.
(OCV).
.
.
.
.

«
2.2.4.4.
»
2.2.5.

>