Mazda 3 2003
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4. ,
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
1.4.4.3.
1.4.4.4.
1.4.4.5.
1.4.4.6.
1.4.4.7.
1.4.4.8.
1.4.4.9.
1.4.4.10.
1.4.4.11.
1.4.4.12.
1.4.4.13.
1.4.4.14.
1.4.4.15.
1.4.4.16.
1.4.4.17.
1.4.4.18.
1.4.5.
1.4.6.
1.5.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
 
1-4-4-9-proverka-urovnya-i-zamena-masla-v-mkpp.html

1.4.4.9.

.
1. .
2. .
3. , . . , .
- API GL-4 GL-5.
- SAE:
- SAE 75W-90;
- 10 SAE 80W-90.
4. .
- 4058 ͷ.
- .
1. .
2. .
3. .
- 4058 ͷ.
4. . .
- API GL-4 GL-5.
- SAE:
- SAE75W-90;
- 10 SAE 80W-90.
- 2,7 .
5. .

«
1.4.4.8.
»
1.4.4.10.

>